Pravda-pravda !?

Hlavním smyslem života je pomáhat druhým. A když jim nedokážete pomáhat, tak jim aspoň neubližujte. -- Dalai Lama

12.11.2013 08:38
>>

Kolik přání máte vy

12.05.2016 08:08

Zdravý člověk má mnoho přání, ale nemocný, jen jedno.

Norma v ČR připouští prvky přítomné ve vodě dodávané z vodáren, jako toxické těžké kovy, rtuť a olovo, rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky, kancerogení trihalogenmetany (vzniklé při chlorování vody). 

 

>>

Kontaktujte nás

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.