Zdravý člověk má mnoho přání, ale nemocný, jen jedno.

12.05.2016 08:08

Zdravý člověk má mnoho přání, ale nemocný, jen jedno.

Kolik přání máte vy ?

Norma v ČR připouští prvky přítomné ve vodě dodávané z vodáren, jako toxické těžké kovy, rtuť a olovo, rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky, kancerogení trihalogenmetany (vzniklé při chlorování vody), chloroform, benzopyreny, kadmium, fluoridy , antimon , arzen a nikl.

Mít či nemít starosti?

Běhati či neběhati s dětmi na injekce?

Proč nemít jistotu ve své kuchyni, bez nutného hlídání kvality vody, což není tak jednoduché nebo to umíte?

Náš produkt to umí, proč nemít jistotu ve své kuchyni.

Náš produkt odstraní z vody nežádoucí látky, které škodí našim tělům.

Na Praze 9 - ČAKOVICE

E-mail: pedon@seznam.cz

Tel.:283 932 999

1.mob.:739 636 383

2.mob.:724 417 556

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.