Zdravím vás, Petře a Michale.

06.07.2020 17:06

Zdravím vás, Petře a Michale :-)

Mrkla jsem na www.pedon.cz a přečetla jsem si všechny příběhy.
Jiřina
 
PS
Moje víra ve spasitelnou oběť Ježíše Krista na kříži Golgoty mi dává touhu do srdce, abyste i vy, kdo takovou víru snad ještě nemáte, ji mohli zakoušet. 
Pár veršů pro povzbuzení z listu Filipským 4/6-8:
"Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu."
 
                                                                                        Neodolal a dal na tyto Weby.
 
Neodolal jsem a třikrát pustil, po prvé klasika, ale angličtina u mne nevyhrála, po druhé - soustředil na překlad, po třetí vychutnal přírodu.

 

 
 
Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.